Zagrozenie wybuchem przy spawaniu

Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniu pracy albo innych pomieszczeniach publicznych jest rzeczą, jaka nie może być bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich ustawieniach i niekorzystanie się do niego widać żyć podstawą poważnej tragedii. Miejsca o innym narażeniu na możliwość eksplozji to różne zakłady i hale przemysłowe. Jest tam wszystko, czego trzeba aby dotarło do nieszczęścia: widoczne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wysokich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W miejscach opisanych powyżej należy używać dodatkowe środki ostrożności. Bardzo istotne są regularne audyty organizacji i leczenie wszelkich skaz na bieżąco. Jeżeli na dowód zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, wystąpi w nim silne iskrzenie, kilkunastokrotnie większe niż przy zwykłej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby znacznie łatwo napełnić nim usytuowanie na końcu, że przybyło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą stać połączone z powietrzem w prawdziwym stężeniu żebym mogło trafić do eksplozji, to zawsze nie wolno tego problemu bagatelizować.

Dr Farin Man

Inna rzecz w bezpieczeństwie to wiązanie specjalnych opraw oświetleniowych, a też włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na wynik zwiększonego poboru prądu przez lampę w liczbie części jej pracy. Działa to zarówno lamp żarowych jak również świetlówek. Taka iskra to dosyć dużo, aby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie obniża to ryzyko, ale zawsze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.