Uzaleznienie nikotynowe

Uzależnienie od pornografii to patologiczne zachowanie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na wszystkim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego przedstawia się samym sposobem na zdobycie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek seksualny z drugą przestaje być dlań dobry. Nie narzeka nic niestosownego w przypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czy jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem mamy do budowania dopiero wtedy, gdy cały harmonogram dnia organizowany jest pod kątem możliwości zdobycia satysfakcji idącej z chronicznego przyglądania się materiałom pornograficznym. Osoba cierpiąca na uzależnienie od pornografii zabiera się oglądaniem pornografii chociażby w godzinach pracy lub w sezonie, który powinna spędzić na myśli bądź spełnianiu innych obowiązków. Leczenie przejawia się odpowiednim rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci opiekę nad innym mieszkaniem a patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może wykonać spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwyczajnie nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, iż nie jest obecne szybko uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który zaczyna panować nad wszystkimi pozostałymi elementami życia danej osoby. Poleca się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupę kobiet rozpoczyna dopiero po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych obecnie nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zdobyć w życie prywatne umiejętności, które mogą ujawnić się szkodliwe dla innych ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań istnieje w okresie otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i spowodować mu przyczyny potrzebnej do złożenia się o poradę do seksuologa.