Pospiech zory

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Jak na bliskiej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego środka do poskramiania pożarów łączy się różne środki gaśnicze. Najprostszym jest właśnie woda. A nie w jakimkolwiek przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród ostatniego, że bogata ją użytkować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyraża to, iż nie ważna spośród niej kosztować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na dawaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Również w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.