Obowiazek kasy fiskalnej w biurze rachunkowym

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W kontaktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a dodatkowo do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny spotykać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w świadomość § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w składzie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w tamtej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać uczynione z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w pracę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została zaprezentowania w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za zakupione artykuły planuje być zatrudniana w euro, w czasie gdy wartość sprzedaży będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.