Ksiegowosc domowa

Butla hrd istnieje toż skomplikowana butla, która zaopatrzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na bardzo szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd wykorzystywane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w formy zagrożenia, na dowód jeśli idzie o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Jest zatem niemal każda gałąź przemysłu. Należy pamiętać, że te narzędzia wymagają być przekonane w certyfikatach, a dobrze chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Zaś w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden szkoła nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w projekcie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są oczywiście butle hrd o nic większej mas również w kontrakcie z tym wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Sprawia to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może sprawić większe obrazy niż korzyści, na przypadek w punktach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie teraz są butle hrd. Istnieją też butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W pełnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz sposobu izolowania wybuchu.