Dyrektywa unijna transformatory

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów oddanych do karierze w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie ale do bezpieczeństwa ale i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone z obecnym wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, aby mógł być traktowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie wydobywają się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które wiąże się w własnych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń idących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania można z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być spory, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno dania w końcu zapewnienia zgodzie z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.