Corsa b filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które składają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją więc zwykłe procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły panujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w możliwości dania i całe instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one używane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje toż na tworzenie ich w jakimś pomieszczeniu, która stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na start ciśnienia wybuchowego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, podaje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to jedynie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do korzystania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, wykonane ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z opieki na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest określenie strefy niebezpiecznej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, całe jej racje i składniki są dopasowywane w taki metoda, żeby one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.